מגמת אחזקת מערכות

תכנית הלימודים באחזקת מערכות הנדסיות נשענת על מספר מאפיינים בסיסיים:
א. פרוייק ט גמר מבוסס התנסות כדרך לימוד והטמעה של עקרונות
טכנולוגיים.
ב. ביסוס הידע הנרכש על ידי תרגול במעבדת תכנון תלת ממד ורובוטיקה .
ג. בנית מוצר סופי או אב טיפוס.
ד. פרוייקט גמר הכולל חוברת הפרויקט בה יסקור התלמיד את תהליך היצור. פרוייקט
הגמר מצריך למידה של תחום חדש, חקי רה ובניית פתרון רובוטי.

להלן תכנית הלימודים
• 1 יח"ל מדע טכנולוגיה / פיזיקה .
• לימודים של מקצוע מוביל "מכניקה הנדסית" בהקף 3 יח"ל .
• תכנית לימודים והיבחנות כחלק מהערכה בית ספרית – מקנה 2 יח"ל .
• פרוייקט גמר הגנה על הפרוייקט בהיקף 3 או 5 יח"ל ) בהתאם לרמת
ההתקדמות האישית של התלמיד( .
אפשרויות הה יבחנות מאפשרות צבירת 11 יח"ל, אשר מזכות את התלמיד
באפשרות לקבל תעודת בגרות ותעודה טכנולוגית.
• את המגמה ילמדו מורים בוגרי התעשייה הישראלית , בעלי ניסיון בהוראת
מגמה זו בבתי ספר .
• בוגרי המגמה יוכלו להמשיך ללימודי הנדסאי מכונות או הנדסאי רובוטיקה
במכללת אורט רחובות .

למי מיועדת המגמה?

לתלמידים סקרנים המעוניינים להכיר תחום טכנולוגי מרתק,
להתנסות בתוכנות שרטוט ממוחשבות, להכיר את עולם ההדפסה התלת ממדית ותכנות
הרובוטים. תלמידים הרוצים ללמוד בסביבת לימודים נעימה, ונכון להם להרחיב במגמה
המאגדת בתוכה את כל מקצועות הלימוד יחד ומאפשרת זכאות לתעודת בגרות ואף לתעודה
טכנולוגית .