מסלול דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית

מסלול דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית
ומקצוע התמחות מיומנויות התרגום
5 יחידות לימוד
Diplomacy and International Communication in English
Translation Skills
תיאור המסלול
הלימודים במסלול מקנים כישורי דיפלומטיה בינלאומית, הסברה ורטוריקה ויחד עם לימודי
תקשורת בינלאומית, ניתוח וביקורת תקשורת וכתיבה אקדמית באנגלית.
הלימודים במסלול מתנהלים בשפה האנגלית !
מקצוע התמחות מיומנויות התרגום עוסק באמנות התרגום וכולל התנסות מעשית יחד עם רקע
תאורטי לגבי הבדלים בין שפות ובין תרבויות וזיהוי פתרונות אפשריים לתרגום.
ייחודיות המסלול
✓ למידה סדנאית וחווייתית – עושים ולא רק מדברים .
✓ גישה בינתחומית רחבה המתאימה לבעלי תחומי עניין מגוונים.
✓ חומרים ואמצעי לימוד מתקדמים ומתוקשבים .
✓ מגוון דרכי הערכה – כגון הערכת הכנה והשתתפות בדיון או בדיבייט .
✓ לימוד המקצוע באנגלית מעודד שיפור ביכולות השפה הזרה.
מבנה הלימודים
דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית – 3 יח"ל
הלימודים יתפרסו על פני שלוש שנים, י'-י"ב עם מבחן בגרות חיצוני .
מיומנויות התרגום – 2 יח"ל
הלימודים יתפרסו על פני שנתיים, י"א-י"ב עם הערכה בית ספרית .
למי מיועד המסלול
המקצוע מתאים לתלמידים בעלי עניין וסקרנות אשר רוצים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם
בנושאים אקטואליים אשר מאתגרים את עולמנו היום, מעוניינים לרכוש מיומנויות תקשורת בעל –
פה, בכתב ובאמצעים טכנולוגיים, ושואפים להתמצא בתחומים של יחסים בינלאומיים, תקשורת
ודיפלומטיה.
המסלול מתאים לתלמידים המעוניינים לשפר את רמת האנגלית וללמוד להתבטא היטב בשפה
בעל-פה ובכתב .
דרישות הקבלה :
• לימודי אנגלית ברמת 5 יחידות )ציון 80 בהקבצה א' בכיתה ט'(.
• מבחן קבלה – חיבור באנגלית.
• ראיון קבלה באנגלית .