מסלול חינוך גופני

5 יחידות לימו ד
מסלול מוגבר לבגרות בחינוך גופני- ברנר.
המסלול המוגבר לבחינת הבגרות בחנוך גופני נוע ד לאפשר לתלמידים בחטיבה
העליונה המעוניינים להעמיק בלמידת המיומנויו ת בתחום החינוך הגופני מצד
אחד ובנושאי ידע והבנה הקשורים בתכני מדע וידע רלוונטי מצד אחר.

התחומים המעשיים כוללים מיומנויות ספורטיביות נוסף לשיעורי החינוך הגופני הרגילים. תחומ י
הידע כוללים: פרקים נבחרים בתולדות החינוך הגופני והספורט, היבטים פיזיולוגיים ובריאותיים ,
תורת הכושר הגופני, מדע י האימון, היבטים פסיכולוגיים וחברתיים בחינוך הגופני וחינוך לפנאי .
המסלול מדגיש את חשיבות הקניית הידע וההבנה בהוראת החינוך הגופני, כולל הכרת גוף האדם ,
עקרונות התנועה וחשיבות הפעילות הגופנית לקידום הבריאות . המורים המלמדים במגמה הם
מורים לחינוך גופני בוגרי מסלול הוראת המגמה .
5 היחידות במקצוע המוגבר כוללות:
• בגרות עיונית- חיצונית בסוף שנת יא' המהווה 3 יחידות
• קורס מדריכי כושר חו ץ- הכולל הכשרה ותעוד ה מטעם מכללת וינגייט- יחידה אח ת
המחולקת למבחן עיוני פנימי, ומבן מעשי חיצוני .
• PBL ( learning based Project ) – למידה מבוססת פרויקטים-יחידה חמישית לבגרות.
במהלך שלוש שנות הלימודים 60% משעות הלימוד יהיו עיוניות ו- 40% מעשיות.
במהלך שלוש שנות הלימוד, יכירו התלמידים מקצועות ספורט שונים, אולימפיים ואחרים. יהי ו
בהרצאות אורח של ספורטאים הישגיים מתחומים מגוונים. יצאו לסיורים לימודיים שיחשפו אות ם
לענפי ספורט חדשים ובלתי שגרתיים )החוויה האולימפית, טיפוס, ניווט, ספורט ימי וכד'(.
יפיקו אירועי ספורט לתלמידי בית הספר, ולתלמידי בתי ספר יסודיים במועצה. ויובילו את תחום
החינוך הגופני בבית ספרם.

*לקראת שנת הלימודים הבאה, אנו בוחנים את האפשרות לפתוח במסלול חינוך גופני התמחו ת
מיוחדת בכדורסל . במסגרת מסלול הכדורסל, התלמידים ילמדו לימודים עיוניים עם שא ר תלמיד י
המסלול, ובחלק המעשי בכיתה י'א, י'ב יעברו הכשרה מקצועית בתחום המתודיקה וההדרכה
לתעודת מדריך כדורס ל כחלק מתוכנית הלימודי ם והם יוסמכו כמדריכ י כדורסל מטעם בית הספ ר
למאמנים במהלך שנת הלימודים האחרונה ( יב') .
דרישות הקבלה :
• תלמידים שהתנהגותם טובה.
• ציון 90 בחינוך גופני .
• ציון 75 בביולוגיה.
• ראיון אישי.
• זיקה לתחום הספורט (לא חייב להיות בנבחרת מוכרת אלא פעילות אחה"צ)