מסלול מדעי החברה

5 יחידות לימוד
במדעי החברה עוסקים בחקר הנפש וההתנהגות של האדם בינו לבין
עצמו ושל האדם לחברה. במסגרת המסלול נלמדים מקצועות
מרתקים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ועבודת חקר המשלבת מקצועות
אלה בנושא שהתלמיד יבחר לחקור.

בלימודי הסוציולוגיה נחשפים התלמידים לתרבויות משנה בחברה הישראלית, למבנה המשפחה
המודרנית, לסוגי מנהיגות, להשפעה של לחץ חברתי, מהו מבנה חברתי? מהי משפחה? כיצד
השינויים בחברה משפיעים על היווצרותם של סוגים שונים של משפחות? מהו מגדר? מה חשוב יותר
לעיצוב זהות, הסביבה או התורשה? ועוד .
מקצוע סוציולוגיה הינו מקצוע חיצוני )בגרות חיצונית( 2 יח"ל הנלמד לאורך שנתיים, החל מכיתה
י' עד כיתה י"א.

בלימודי הפסיכולוגיה לומדים התלמידים להכיר את עצמם, את דרכי התנהגותם בנושאים שונים
כגון לחץ ולמידה. נלמד על שינויי האדם לאורך החיים בתחום הרגשי , החברתי והשכלי. נעסוק
בעמדות ודעות קדומות: נלמד על הקשר שבין האדם לחברה. נענה על שאלות כמו: האם החברה
יכולה להשפיע לנו על המחשבות והרגשות? כיצד אדם מפרש סיטואציות חברתיות? מתי אני
יכול/רוצה להיות כמו כולם ומתי זה לא בשליטתי? ועוד.
מקצוע פסיכולוגיה הינו מקצוע בו מתבצעת הערכה בית ספרית, משקלו 2 יח"ל והוא נלמד שנה
אחת, בכיתה י"ב.

בעבודת חקר התלמידים בוחרים שאלת חקר המעניינת אותם, מעלים השערת מחקר, אוספים מידע
על הנושא וחוקרים. את עבודת החקר ניתן לעשות לבד או בקבוצות . באמצעות עבודת חקר נקבע
ציון ההערכה הבית ספרי בהיקף של 1 יח" ל הנלמדת בכיתה י"ב ונעשית בליווי צמוד של מורי מדעי
החברה.

הלמידה במסלול נעשית באמצעי למידה מגוונים בשילוב מצגות, סרטים, סיורים ושיטות הוראה
חווייתיות. הלמידה הינה אקטואלית רלוונטית, ומעודדת חשיבה ומעוררת סקרנות.