מסלול מדעי החקלאות

5 יחידות לימוד
התמחות בגידול כלבים וטיפוחם
מקצוע מדעי החקלאות מייצג מפעל אנושי מורכב אשר לו היבטים
סוציולוגיים, טכנולוגיים מדעיים כלכליים וסביבתיים. החקלאות מלווה את האדם מראשית ימיו. זהו עיסוק שהגדיר ועיצב חברות ותרבויות לאורך ההיסטוריה . החקלאות מטפלת בראש ובראשונה בסיפוק צרכיו הבסיסיים של האדם כמו מזון ולבוש וצרכים נוספים
האופייניים לחברות שפע כמו טיפוח נוי גידול חיות מחמד לבילוי וספורט.

מסלול כלבנות פותח בפני התלמידים פתח לעולם העשיר והמגוון של הכלבים. מלבד התוכן העיוני
והמעשי הנלמד, מסלול הכלבנות מסייע להעלאת הביטחון העצמי וטיפוח יכולת מנהיגות ומיומנויות
חברתיות בקרב בני הנוער .

איך לומדים במסלול?
לימודי המסלול משלבים למידה עיונית ולמידה מעשית, הכוללת קורס אילוף כלבים שעתיים
בשבוע במסגרת הלמידה בבית הספר.
הלמידה העיונית מתחלקת לשני תחומים מרכזיים :
1 . חקלאות כללית – נושאים מרכזיים: מבוא לחקלאות, חקלאות בישראל, איכות הסביבה ומשק
המים.
2. לימודי הענף – התמחות בגידול וטיפוח הכלב – נושאים מרכזיים: אבולוציה והתפתחות
הכלב, מטרות גידול הכלבים בארץ ובעולם, גזעי כלבים, מערכות בגוף הכלב בהשוואה
למערכות בגופן של כל חיות המשק, סדרת הטיפולים בכלב ותאוריות התנהגותיות כבסיס
לאילוף.

הלמידה המעשית מתבצעת בתחום ההתמחות בלבד (כלבנות) על ידי מדריך מוסמך ותוך התנסות
שבועית בעבודה עם כלבים.

ציון הבגרות נקבע על סמך:
בחינת בגרות חיצונית ( 60% מהציון )
אגרוטופ – עבודת חקר ( 20% מהציון )
בחינה מעשית ( 20% מהציון )
למי מתאים המסלול?
למי שרוצה לשלב לימוד מעשי עם לימוד עיוני, שחובב בעלי חיים ובמיוחד כלבים, שמתעניין גם
בהיבט המדעי- עיוני של תחום החקלאות ושל תחום יחסי האדם והכלב .