מסלול מדעי המחשב

5 יחידות לימוד
מדעי-המחשב הוא מדע העוסק בפיתוח פתרונות לבעיות ומשימות
שונות בכל תחומי חיינו, אשר ניתן ליישמם ולהפעילם במחשב. פתרונות
אלו מכונים "אלגוריתמים", אותם מתרגמים לתוכניות מחשב. משחקי
מחשב, ICQ , תוכנת ניהול, תוכנה המטפלת בהטסת טיל לחלל, תוכנת
ציור, פרויקט מיפוי הגנום האנושי כולם תכניות מחשב.

למי מיועד מסלול מדעי המחשב:
לתלמידים בעלי יכולת לימודית גבוהה. למי שלא חושש מאתגרי חשיבה, שלא רק אוהב לשחק
במחשב, אלא ישמח לפתח תכניות בעצמו .
מיועד לתלמידים שיכולים לקחת אחריות על למידתם ובעלי יכולת הסקה לוגית.
מבנה המסלול :
התלמידים ניגשים לבחינת בגרות – בניית אתר אינטרנט. הציון ניתן ע"י מורי המסלול ומשקלו
30% מהציון הסופי במסלול.
הפרויקט הוא אישי לכל תלמיד וכולל עיצוב, בנייה וניהול של אתר אינטרנט באיכות טובה. לצורך
בניית האתר נחשפים התלמידים למגוון שפות וטכנולוגיות. הפרויקטים מוצגים בסוף השנה,
ועליהם נבחנים התלמידים.

התלמידים לומדים שפת מחשב עילית C# ומעמיקים את ההבנה בה :
לומדים על מבני נתונים מורכבים, כותבים קטעי קוד ומנתחים קטעי קוד.
בהמשך, מרחיבים התלמידים את הבנתם בבניית טיפוסי נתונים שונים, ומקבלים נקודת מבט
רחבה יותר לגבי כתיבת תכניות מורכבות ולגבי כתיבת תכניות מונחות עצמים.
ביחידת הבחירה – נחשפים התלמידים לממד שונה במדעי המחשב אשר עוסק בפתרון בעיות
יותר מאשר בכתיבת תכניות. המטרה היא להכיר תכנים מתקדמים הנלמדים בלימודי מדעי
המחשב האקדמיים .

סך הכל, בכיתה יב ניגשים התלמידים לשאלון אחד שהיקפו 70% מהציון הסופי.
בכיתות י-יא – נלמד חומר לפרויקט וההגשה היא בכיתה יא.
בכיתות י-יב – נלמד החומר התכנותי והבגרות היא בכיתה יב.
דרישות הקבלה:
• רמה א' במתמטיקה, בציון 85 ומעלה.