מסלול מדעי כדור הארץ

כדור הארץ, הפלנטה בה אנו חיים, הוא מערכת-על המורכבת ממספר תת – מערכות השלובות באופן הדוק האחת ברעותה והן: גאוספרה, הידרוספרה, אטמוספרה וביוספרה. כדור הארץ הוא הקרקע עליה אנו דורכים; הסלעים מהם בנויים רוב מרכיבי ביתנו ובתוכו נטועים יסודותיו; האוויר שאנו נושמים; המים שאנו שותים; האנרגיה לצורותיה בה אנו משתמשים; הקרקע עליה צומחים היבולים; הנוף בתוכו אנו חיים: הים שלחופו אנו שוכנים; רעידות אדמה, צונמי, הרי געש ומפגעים סביבתיים מקומיים. כל אלו ועוד… .
אחד האתגרים הקיומיים שעמו צריך להתמודד אזרח המאה ה- 21 הוא היכולת לחיות בשלום עם הסביבה. מטרת המגמה היא לפתח תובנה סביבתית שהיא התנאי להתפתחות יכולת זו.

ייחוד: מגמת מדעי כדור הארץ ייחודית באיכות ושיטות ההוראה ומתמקדת בגירוי אינסטינקט
הלמידה באמצעות המאפיינים הבאים:
1 . למידת חקר: למידת החקר אינה רק שיטת לימוד, אלא אמצעי מרכזי בפיתוח משמעות
בלמידה אשר כרוכה בין השאר בהעברת האחריות על תהליך הלמידה לידי הלומד.
2 . עקרון הלמידה הטבעית ויכולת הבחירה: למידה היא אינסטינקט ולכן מופעלת רק עם
נוצר צורך. למידה מתוך בחירה היא תנאי מרכזי ביצירת צורך בלמידה.
3 . שימוש מושכל בסביבה החוץ-כיתתית: הסביבה החוץ-כיתתית מהווה סביבת לימוד
מרכזית ברצף הלמידה. 9-12 ימי סיור מהווים חלק אינטגרלי מהתכנית .
4 . ליבת מיומנויות: ההוראה מתמקדת בפתוח יכולות ומיומנויות חשיבה.
5 . ליווי מקצועי: התכנית מופעלת בליווי המחלקה להוראת המדעים של מכון ויצמן למדע.

דרכי הוראה: הלמידה מתבצעת במגוון סביבות למידה: מעבדה, מחשב, סיורים וכיתה. הלמידה
מתבצעת בשיטת חקר כאשר התלמיד אקטיבי במהלך הלמידה.

נושאי הלימוד המרכזיים: התכנית מתמקדת בהכרת והבנת מערכות כדור הארץ ומקומו של
האדם כחלק מהערכת הטבעית. ובהבנת כדור הארץ כחלק ממערכת השמש והיקום. במסגרת
זו נלמדים נושאים כגון כדור הארץ הדינמי; מהדינוזאורים עד דארווין; אוקיינוגרפיה; רעידות
אדמה בהיבט סביבתי; הידרולוגיה; אפקט החממה ומחזור הפחמן; כדור הארץ ככוכב לכת.

מבנה התכנית: שנת הלימודים הראשונה מתמקדת ביחידת מחזור הסלעים ומערכות כדה"א
כולל 3 סיורים לימודיים: חוף, הר ומכתש חתירה ונבחנים בבחינה מעשית ( 1 יח"ל ). בשנה
השנייה מסיימים את יחידת מחזור הסלעים (כולל סיור בקע ומחנה הרי אילת) ואת יחידת מבנה
כדה"א ותיאורית הלוחות ונבחנים ב- 2 יח"ל (תיק עבודות ובחינה עיונית). בשנה השלישית
מוסיפים שתי יחידות חקר פרוייקטנטיות: מערכות כדוה"א ( 1 יח"ל ) וגיאוטופ ( 1 יח"ל ).
-דרכי הערכה: הערכת התכנית כוללת בחינה מעשית בשדה ( 20% ), תיק עבודות ( 20% ), בחינה
עיונית ( 20% ), פרויקט מסכם (מערכות כדה"א 20% ), עבודת הגיאוטופ – מחקר זוטא
בהנחיית חוקרים מהאקדמיה ( 20% )

מעמד בתעודת הבגרות: מקצוע בחירה השייך לאשכול מדעי הטבע. מקנה בונוס.
דרישות הקבלה:
• ראיון אישי