מסלול פוליטיקה וממשל

3 יח"ל – השלמה ל 2 יח"ל מקצוע חובה, סה"כ 5
"יש לי חלום שיום אחד תקום אומה זאת ותגשים את משמעותה האמתית של
סיסמתה: אנו רואים אמיתות אלה כמובנות מאליהן: שכל בני האדם נבראו
שווים. "יש לי חלום שיום אחד על גבעותיה האדומות של ג'ורג'יה, יוכלו בניהם
של עבדים לשעבר ובניהם של בעלי עבדים לשעבר להתיישב יחדיו לשולחן
האחווה.
יש לי חלום שארבעת ילדיי יחיו יום אחד באומה בה הם לא יישפטו על פי צבע
עורם אלא על פי טיב אישיותם" .
מרטין לותר קינג/ המצעד לוושינגטון למען תעסוקה וחירות 28/08/1963
במסלול נעסוק באופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, יחסי דת ומדינה, הדת
כגורם בפוליטיקה הישראלית, מעורבות המדינה המודרנית בתהליכים כלכליים חברתיים, מדיניות
חברתית כלכלית בישראל ,בטחון לאומי והגורמים המשפיעים על שיקולי הביטחון, המדיניות
הביטחונית של ישראל בתקופות שונות ,האוכלוסייה הערבית בישראל, פעילות פוליטית במגזר
הערבי, בעיות של מיעוט ערבי במדינה יהודית, הגדרת הזהות של ערביי ישראל, מאפיינים ובעיות
של האוכלוסייה הדרוזית בישראל. לימודי המסלול כוללים כנסים סיורים ופגישות עם מנהיגים
בולטים בתחום העשייה וההגות החברתית-כלכלית -פוליטית.
למי מתאים המסלול ?
לתלמידים שעשייה חברתית היא חלק משגרת חייהם, לתלמידים שרוצים ומעוניינים להכיר את
האחר ולפעול לטיפול בבעיות חברתיות במרחב המקומי והארצי . תלמידים שמתעניינים
באקטואליה וחדשות היא לא מילה גסה עבורם. תלמידים שמסוגלים להתמודד עם טקסטים
ויזואליים )קריקטורות וגרפים( עם נתוני מחקר וביצוע מיזמים חברתיים .
מטרות המסלול :
• הקניית ידע על מרכיבי המערכת הפוליטית החברתית והכלכלית בישראל .
• הכרת עובדות ונתונים שיתרמו להבנת המורכבות של המחלוקות והשסעים .
• הכרת סוגי טקסטים, ניתוחם ופיתוח חשיבה ביקורתית.
• יכולת לניסוח עמדה מנומקת בשפה האזרחית .
• הפנמת ערכי המדינה היהודית והדמוקרטית .
• הבנת משמעות המושג "מדינת הרווחה". פיתוח מעורבות אזרחית ומנהיגות.

הרכב ההרחבה: יחידת לימוד אחת בכיתה י' (מיזם חברתי קבוצתי), יחידת לימוד אחת בכיתה
י"א (חברה וכלכלה – בחינת בגרות) יחידת לימוד אחת בכיתה י"ב (דת חברה ומדינה – הערכה
חלופית).
✓ 2 יחידות אזרחות שנלמדות בכיתות יא ויב, משתקללות עם 3 היחידות של המסלול.
דרישות הקבלה:
• ציון 70 ומעלה במקצוע ר בי מלל במחצית א .
26