מסלול פילוסופיה

5 יחידות לימוד
"היודע אחרים פיקח, היודע עצמו נאור. הכובש אחרים חזק, הכובש
עצמו גיבור. השמח בחלקו עשיר, הצועד במרץ עז רצון". )לאו-טסה(
פילוסופיה פירושה אהבת החוכמה ומסלול פילוסופיה מיועד לאלה
שאוהבות ואוהבים את החוכמה, שאוהבים/ות 'למידה לִשְמַה':
אוהבים/ות לחשוב, להבין, לִתְהוֹת ולפעמים להישאר ללא מענה, )משום
שהפילוסופיה עוסקת גם בשאלות שאין להן מענה(. לפיכך חשוב לנו שהתלמידים והתלמידות
הבוחרים/ות במסלול יתעניינו בנושא ויגיעו מתוך נכונות להעמיק ולחשוב.
במסלול אנו מנסים לשלב למידה באווירה פתוחה וחופשית שהכרחית ליצירה ולמחשבה-חופשית,
יחד עם אווירה רצינית ומחייבת שחיונית לַהעמקה הפילוסופית. הלמידה במסלול מבוססת על
סקרנות ועל יכולת למידה עצמאית. היא מבוססת על אחריות אישית של התלמיד/ה ללימודיו/ה.
*** נדגיש כי תלמיד/ה שאין להם/ן יכולות אלה או עניין עמוק בתחום, סביר שלא יוכל להשלים
בגרות בפילוסופיה .

המסלול מקנה למסיימים/ות 5 יח"ל בבחינת הבגרות אשר מקנות בונוס מלא בקבלה לאוניברסיטה
( 20 נקודות).
פרט לתכנים הנלמדים מטרת הלמידה במסלול להקנות כישורי חשיבה גבוהים: חשיבה ביקורתית,
יכולות אנליזה והפשטה וכן כישורי כתיבה תוך שימת דגש על היכולת לנסח טיעון ולהציגו.
הוא מיועד גם לתלמידים/ות בעלי נטייה ריאליסטית וגם לאלה שלהם/ן נטייה הומניסטית.
הפילוסופים הגדולים היו בחלקם מתמטיקאים, )לייבניץ, שפינוזה(, ובחלקם סופרים )קאמי,
סארטר(. פילוסופיה נמצאת בַתָוֵוך שבו נדרשת חשיבה לוגית מחד ויכולת ביטוי מאידך.

תחומי הלימוד:

 • פילוסופיה כדרך חיים – מהם החיים הטובים? מהם החיים הראויים וכיצד ראוי לחיות? כיצד
  ניתן למצוא אושר והאם בכלל אושר הוא מטרה ראויה?
 • פילוסופיה של המוסר )אתיקה( – מהי ההתנהגות הראויה? כיצד ראוי לחיות את החיים?
 • תורת ההכרה )מטפיסיקה( – כיצד אנו מכירים את העולם? איך אנחנו יודעים מה קיים ומה אינו ?
 • פילוסופיה מדינית )פוליטיקה( – מהי החברה הטובה? כיצד ניתן להשיג צדק-חברתי? האם כדאי ?
 • נושאי בחירה: הנושאים יבחרו על-ידי הקבוצה והמורה בהתאם לאופי ולרצון של הקבוצה.
  לדוגמה: פילוסופיות הקיום )אקזיסטנציאליזם(, צדק חברתי, פילוסופיה בודהיסטית,
  אסתטיקה, פיל' של הדת ועוד.
  הערכה ומבחני בגרות ע"פ התוכנית החדשה (רפורמת 'למידה משמעותית') :
  בסוף כיתה י"א ו-י"ב יערכו בחינות בגרות/ בחינה פנימית.
  במהלך כיתות י"א ו/או י"ב יתקיימו אירועי הערכה חלופית.
  במהלך כיתה י"ב נדרשים התלמידים לכתוב עבודת -גמר מסכמת (בהיקף יחידה אחת).
  דרישות הקבלה :
  • מבדק כתיבה – מהלומדים/ות במסלול נדרשת יכולת כתיבה שתאפשר להם/ן לכתוב את
  עבודת הגמר.