מסלול פיסיקה

5 יחידות לימוד
מקצוע הפיסיקה נלמד בבית ספרנו מכיתה ט' ועד י"ב. בכיתה ט' הוא מקצוע חובה בעוד שבכיתות אחרות הוא נלמד מבחירה .
המטרה העיקרית בהוראת הפיסיקה בכיתה ט' היא להפוך את לימוד הפיסיקה לחוויה לימודית מעניינת ומאתגרת לכל התלמידים – להציג את המדע כישות תוססת ומתפתחת. בד בבד עם הלימוד הפורמאלי של התכנים אנו מוסיפים היבטים אנושיים, פילוסופיים, טכנולוגיים
והיסטוריים שיש להם נגיעה לתכנים הפורמאליים .
מסלול פיסיקה ברמה של 5 יח"ל

מקצוע הפיסיקה מאפשר לתלמידים להיחשף לשורשים של כל המקצועות המדעיים. לימודי הפיסיקה יאפשרו לתלמידים להבין במידת מה את תכניות החלל, מסלולי קליעים ומסלולי לוויינים וגם אירועים פיסיקליים יומיומיים כמו רתיחת מים ונורות דולקות .
כפי שהזכרנו, מקצוע הפיסיקה הוא מקצוע התשתית למקצועות מדעיים אחרים. ידוע כי המחקרים החשובים ביותר בתחומים רבים, כגון ביולוגיה מולקולרית, חומרת מחשבים ועוד, מתבססים על ידע מעמיק בפיסיקה ונעשים בעיקר על-ידי פיסיקאים או על-ידי מדענים בעלי ידע נרחב בפיסיקה .

נושאי הלימוד הם: מכניקה, חשמל, אור וגלים ומבוא לפיסיקה מודרנית. הידע הנרכש יאפשר לתלמידים לעבור, בבוא העת, ביתר קלות את משוכת השנה הראשונה במסלולים האקדמיים שבהם נדרש מקצוע הפיסיקה (שהם מרבית המסלולים המדעיים, ואפילו לימודי התזונה בפקולטה לחקלאות).

לימודי הפיסיקה מיועדים לכל תלמיד אשר עומד בתנאי הקבלה ומוכן להשקיע מעצמו במקצוע.
המקצוע הוא תובעני לכל אורך הדרך, ומאלץ את התלמידים לסגל לעצמם שיטות עבודה ותרגול מסודרות. שיטות אלו יאפשרו לתלמידים להתמודד ביתר קלות עם אתגרים גם במקצועות אחרים .

דרישות הקבלה :
• ציון שנתי בפיסיקה 80 ומעלה .
• ציון 80 לפחות בקבוצות א' במתמטיקה .
מחכים לכם במסלול המאתגר חשיבה